Λυποδυστροφια, χαλάρωση του δέρματος, προπέτεια της κοιλίας (με η χωρίς πάχος), αυξημένη εναπόθεση λίπους, εικόνα πλαδαρότητας. Ένα μόνο από τα παραπάνω είναι αρκετό για να χάσει μια γυναίκα τον ύπνο της. Η χαλάρωση του δέρματος οφείλεται στη φυσική φθορά ή πιθανόν στην απώλεια βάρους και την μείωση της ελαστικότητας του δέρματος. Διορθώνεται με τη χειρουργική αφαίρεση της περίσσειας δέρματος με την κλασική κοιλιοπλαστική. Η προπέτεια οφείλεται στην διάταση και τον διαχωρισμό (διάσταση) των δυο ορθών κοιλιακών μυών στην κοιλία. Αυτό συχνά παρατηρείται μετά από μια εγκυμοσύνη. Διορθώνεται με την σύσφιξη και συρραφή των μυών κατά την κοιλιοπλαστική. Η εντοπισμένη εναπόθεση…
Σελίδα 3 από 3

Ό,τι Νέο

Subscribe
Diary
Diary